Останнє оновлення: 18:06 вівторок, 26 травня
Преса / Скандал
Ви знаходитесь: Політика / Регіон / "А про колектив «Деснянки» хтось подумав?" Відповідь Чемберленам
А про колектив «Деснянки» хтось подумав? Відповідь Чемберленам

"А про колектив «Деснянки» хтось подумав?" Відповідь Чемберленам

Головний редактор газети "Деснянська правда" Лариса Мілова має власний погляд на ситуацію з можливою зміною юридичного статусу газети. Пані Лариса надіслала відкритий лист, підписаний також 15-ма її підлеглими.

На жаль, повідомлення вийшло одностороннім. І дещо неповним. А за ці півдня поспілкуватися з пані Ларисою перед публікацією не вдалося. Два відомі мобільні телефони не відповідають. На робочому працює автовідповідач.

Відкритий лист працівників, на який відповідає пані Лариса, був переданий у редакцію особисто. Сьогодні ж ми спідкувалися з Володимиром Лисенко, одним з кореспондентів, що підписав відкритий лист.

До речі, за інформацією пана Лисенко, головний редактор Лариса Мілова використовує службове авто для особистих подорожей до міста Прилуки. А за інформацією Ігоря Заворотного, редактора газети «Українська доля», пані Лариса "відкрила власний бізнес у Прилуках, який і досі непогано почуває себе".

Можливо, саме з цих причин не вдається застати на робочому місці головного редактора "Деснянської правди" Ларису Мілову?

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Колектив редакції газети «Деснянська правда» стурбований подіями, які розгорнулися навколо нашого видання.

Ось уже протягом кількох років мусується питання про набуття газетою статусу окремої юридичної особи. Сьогодні воно постало особливо гостро.

На жаль, ця проблема газети вийшла за межі юридичного обговорення і набула відверто спекулятивного характеру. Давати оцінку діяльності «Деснянської правди» кинулися на сторінках чернігівських газет та на сайті «Високий вал» як і свої ж колеги – журналісти, так і окремі політики.

Особливо непокоїть, що все те, що виноситься на суд широкої аудиторії, не завжди відповідає дійсності.

Ми стурбовані також тим, що окремі члени нашого колективу (точніше, четверо) загострюють ситуацію навколо «Деснянської правди», виступили у ЗМІ з відкритим листом, у якому знову ж таки виклали не зовсім точні, а то й перекручені факти. З чим ми, 18 членів колективу газети «Деснянська правда», тобто – більшість, не погоджуємося.

Одночасно хочемо зауважити, що питання про статус «Деснянської правди» як окремої юридичної особи, досі залишається відкритим.

А історія ця бере свій початок з 1993-го року, з моменту створення на базі видавництва «Десна» та редакції газети «Деснянська правда» державного комунального підприємства «Редакційно-видавничий комплекс «Деснянська правда». Редакція газети тоді ввійшла до складу РВК, як базовий структурний підрозділ і таким чином втратила статус окремої юридичної особи.

У 1997-му році відбулася перереєстрація газети «Деснянська правда», і її співзасновниками стали Чернігівська обласна рада та первинна організація журналістів редакції. ВАТ «РВК «Деснянська правда», як законний правонаступник газети, не був включений до складу її співзасновників.

У 2000-му році знову відбулася перереєстрація газети – до складу співзасновників увійшла і Чернігівська обласна державна адміністрація. Тоді ж було укладено установчу угоду, якою всі обов’язки з фінансування газети було покладено на ВАТ «РВК «Деснянська правда», що в свою чергу не відповідає вимогам ст. 9 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», де зазначено, що саме співзасновники зобов’язані всебічно, а перш за все фінансово, забезпечувати діяльність створеного ними друкованого засобу масової інформації.

Неодноразово на загальних зборах акціонерів ВАТ «РВК «Деснянська правда» порушувалося питання про те, щоб привести у відповідність чинному законодавству установчі та інші нормативні документи Товариства, в тому числі визначитися зі статусом газети. Відповідні листи були направлені Чернігівській обласній раді та Чернігівській обласній державній адміністрації. Але питання дотепер залишається не вирішеним.

Ситуацію, що склалася навколо газети «Деснянська правда», вивчала тимчасова контрольна комісія обласної ради. Комісія, враховуючи звернення журналістського колективу видання, заслухавши пояснення співзасновників, вивчивши думку експертів, теж дійшла висновку, що питання потребує негайного вирішення і газета нарешті має набути окремого юридичного статусу.

А від рішення, який буде правовий статус газети «Деснянська правда», хто буде її співзасновниками, залежить не лише те, чи вдасться зберегти «Деснянську правду» як головного літописця Чернігівщини, а й дати можливість виданню успішно працювати в сучасних ринкових умовах, вийти на новий, більш якісний рівень свого розвитку, бути конкурентоспроможним, незалежним.

Отже, аби бути самостійним і незалежним, колектив редакції газети "Деснянська правда" розраховує тільки на власні сили, на ініціативу й творчий хист усіх працівників.

Тому, на зборах, де були присутні майже всі члени трудового колективу газети (20 чоловік з 22 штатних), було прийнято рішення створити громадську організацію працівників редакції і поставити питання про створення редакції газети як юридичної особи та ініціювати входження цієї громадської організації та ВАТ «РВК «Деснянська правда» також до складу співзасновників видання.

Якщо детальніше, то 30 жовтня ц.р. установчі збори працівників редакції газети «Деснянська правда» способом голосування висловилися за створення громадської організації і доручили керівникові редакції підготувати проект її Статуту. Із двадцяти присутніх на зборах чоловік 16 проголосувало «за», 4 – утрималися. Уточнюємо: були не проти, а фактично лише не визначилися. Це завідувачки відділів Євдокія Тютюнник, Людмила Пархоменко, старші кореспонденти Володимир Лисенко та Любов Потапенко. І саме вони виступили з відкритим листом на сайті «Високого валу».

Взагалі-то людину без позиції рідко де поважають. І треба поважати іншу думку, якщо вона не збігається з твоєю. Але ж потрібно бути і послідовним. І не вилаштовувати в логічний ряд доказових аргументів неточності, а то й перекручені факти. А оперативність реакції тих, хто підписався під листом, свідчить лише про те, що ще ненароджену дитину прагнуть задушити в утробі матері.

Мусимо зробити наголос на деяких принципових моментах, порушених у листі. Насправді факт співзасновництва первинної організації журналістів на зборах не піддавався сумніву. Він засвідчує себе у кожному номері «Деснянської правди», а також відповідними реєстраційними документами. «Про право і можливість створення редакції за участю першого засновника газети – первинної журналістської організації – взагалі не йшлося», – говориться в листі. Правильно, бо це прерогатива загальних зборів первинної журналістської організації чи, принаймні, її бюро. На зборах мова йшла про інше – про те, що вона сьогодні не виконує обов’язки співзасновника. Така думка прозвучала. До речі, після звітно-виборних за два роки – жодних зборів первинної журналістської організації, одне засідання бюро… Хіба тут до співзасновництва? Друге. Про невиконання обов’язків співзасновника говорила не головний редактор, яка не є членом первинної організації журналістів, а тому й не могла давати оцінку її роботі.

Далі. На зборах не йшлося про відмову від співзасновництва обласної ради та облдержадміністрації. Говорилося тільки, що з визначенням правового статусу газети так і не вималювалося. Справа справді непроста. «Деснянська правда» сьогодні на правах структурного підрозділу відкритого акціонерного товариства. Ні власних приміщень, ні оргтехніки, ні транспорту, і, зрозуміло, власного рахунку.

Але ж треба з чогось починати і комусь. Причому реально оцінюючи ситуацію. Ось це і наштовхнуло на думку про створення громадської організації працівників «Деснянської правди» як майбутнього співзасновника газети у процесі набуття редакцією статусу юридичної особи. Йдеться про громадську організацію всього колективу редакції, а не тільки членів Національної спілки журналістів України. Громадська організація всього трудового колективу редакції, на наш погляд, стане сьогодні мобільним засобом вирішення статутних завдань і надання реальної допомоги газеті, яку безпосередньо творять члени цієї ж організації.

Оскільки відкрите акціонерне товариство надає «Деснянській правді» приміщення, здійснює матеріально-технічне забезпечення, фінансову підтримку, логічно прозвучала й пропозиція про участь у співзасновництві видання ВАТ «РВК «Деснянська правда». Якщо інші співзасновники не згодні, хай вони беруть на себе ці функції. Ніхто заперечувати не стане.

Автори листа акцентовано твердять: стільки-то чоловік керує газетою, стільки-то творчих працівників (ніби керівництво не займається збором і підготовкою до друку інформації, творчим процесом загалом), а 8 чоловік – технічних працівників. Що, на їх думку, становить більшість колективу. По-перше, не більшість. По-друге, не 8, а 6. Та облишмо арифметичні неточності. Без нинішніх «технічних» працівників, робота яких далеко не позбавлена творчих засад, не обійтися не тільки нашій газеті. Отож не слід би було отак – на чорних і білих… Громадська організація якраз і протидіятиме цьому.

Автори листа побачили негатив і в тому, що в установчих зборах не брало участі керівництво ВАТ. Не запрошували просто, хоча пропозиція про порядок набуття редакцією газети статусу юридичної особи, звичайно, погоджувалася. Голова правління Володимир Івашко зустрівся з колективом редакції пізніше, позавчора. І ще раз підтвердив власну позицію. Він переконаний: «Деснянській правді» – бути. Причому в статусі юридичної особи. Підприємство, незважаючи на негативні наслідки фінансової, а тепер уже й економічної кризи, працює стабільно, як і раніше, готове підставити своє плече.

А газета, в свою чергу, працює у нормальному режимі і турбується не лише про про зростання передплатного тиражу, а й читабельності свого видання.

І останнє. Щодо прогнозу, як розвиватиметься ситуація далі. Тобто етапи «прихватизації» газети, позбавлення свого статусу, нинішніх співзасновників «через об’єктивні та суб’єктивні причини». Набуття редакцією газети статусу юридичної особи і буде якраз головною перепоною «прихватизації». То автори листа нас звинувачують у відлученні співзасновників від своїх обов’язків, то самі підказують якісь схеми… Словом, що кому здається. Тоді навіщо, питається, це «здається» виносити на шпальти інтернетних видань?

Зрештою, чи думав хтось із авторів про колектив «Деснянки», підписуючи листа? Якби думав, то, принаймні, зважив би на одну обставину. За створення громадської організації проголосувало 16 чоловік із 20 присутніх на зборах. Позиція двох власкорів, які не брали участі у зборах, відома. Отже, лише п’ята частина присутніх не визначилася з позицією чи зробила вигляд. То як бути з цією арифметикою?

Ми звертаємось до всіх, від кого залежить зважене, толерантне вирішення ситуації, що виникла навколо «Деснянки», передбачати можливі негативні наслідки для газети, до яких може призвести штучне роздмухування проблеми.

Хай усім нам вистачить здорового глузду і совісті вийти без втрат з цього становища.

Мілова Л. Л., головний редактор

Громовий П. О., заступник головного редактора, член Національної спілки журналістів

Мелашенко Б. В., заступник головного редактора з питань загальної та регіональної політики

Адруг В. К., відповідальний секретар, член Національної спілки журналістів України

Кошель Л. А., літературний редактор

Сапон В. М., завідувач відділу, заслужений журналіст України

Фальчевський О. М., завідувач відділу, член Національної спілки журналістів

Губар В. В., старший кореспондент, член Національної спілки журналістів України

Будлянський М. Г., старший кореспондент, заслужений журналіст України, нагороджений медаллю за працю і звитягу

Тищенко М. О., спеціальний фотокор, член Національної спілки журналістів

Божок О. І., оператор комп’ютерної верстки

Зевко Г. В., оператор комп’ютерної верстки

Кузьменко С. В., випусковий дизайнер

Шевченко Л. В., оператор комп’ютерного набору

Шевченко А. О., коректор

Пінчук Ю. М., менеджер з реклами

Коментарі (36)

отож | 2008-11-17 20:58

да что говорить, когда нечего сказать? в суде и разберутся. думаю, скоро будут первые иски. только вот от кого? держу пари. что от скандальных журналистов, так как орденоносные мэтры и технические работники боятся даже этого слова:)

Uday | 2008-11-17 17:00

bird_fly, мабуть, дуже хоче вислужитись перед новими господарями ДП, SeGrey наївно мислить, що комусь чиїсь пропозиції дуже потрібні, а от Влад наївно помиляється, що рейдери помиляються. Вибач, хлопче, але вони знали, на що йдуть і чого хочуть. Ми про все це взнаємо пізніше - як пізно вже буде...

Владимир ЛЫСЕНКО | 2008-11-16 10:13

Те, кто так рьяно заботится о трудовом коллективе, а на самом деле его раскалывает, все-таки непоследовательны.
Почему, например, забыли водителя, бухгалтера и уборщицу? Что, они уже не члены трудового коллектива? Чем они хуже вас? Они что, не вписываются в вашу схему "белые - черные", "технические - журналисты"?

Село, *** и журналисты | 2008-11-15 21:23

молодий журналістБоже мій, що за підписанти І "орденоносний" Микола Будлянський, який два роки тому обікрав первинну журналістську організацію "Деснянки" на кілька десятків тисяч гривень, закрив рахунок і сховався! Правда, тоді злий Івашко вигнав його разом із подружкою-бухгалтеркою з роботи... Однак місяць тому Милова вирішила (зі згоди Івашка - як химерно тасується колода), що старий кінь (тобто, злодій) борозни не зіпсує, а навпаки, підкаже, як що і де краще вкрасти. Тепер Будя друкує свої старі опуси про бомжів, лише підставляючи нові імені, розїжджає на машині по області, не буває на роботі (кіло-метр пише вдома від руки, бо компа боїться) і отримує непогані гонорари. Але нехай він пам’ятає, що молоді журналісти, які вчилися, на щастя, не в нього, вже розпочали журналістське розслідування на тему: "А чи буде відповідати Будя за крадіжку?" Так що, Георгійовичу, тримайся, сильно не запивай - здоров’я дорожче:) А може б, ти краще повернувся до лоха Куровського і далі був йому придворним літописцем, чи то живописцем, чи п’ятим колесом до воза...
Эзоп
Будлянский про село писал. Искал позитивы. Проблемы и пр...
А "молодые журналисты" *** ** * ***** ** *** **. Экая *** **** эти "молодые журналисты"! А про доярку слабо написать? Расследовать, как на доярке сказалось вступление в СОТ, например? Почему сельские хранцузы гонят скот в Париж на забастовку? А почему наши не гонят? Что, хорошо живут? О, как я ненавижу "молодых жуурналистов", которые ни у кого не учились!..

Молодой попке | 2008-11-14 23:58

молодий журналістБоже мій, що за підписанти І "орденоносний" Микола Будлянський, який два роки тому обікрав первинну журналістську організацію "Деснянки" на кілька десятків тисяч гривень, закрив рахунок і сховався! Правда, тоді злий Івашко вигнав його разом із подружкою-бухгалтеркою з роботи... Однак місяць тому Милова вирішила (зі згоди Івашка - як химерно тасується колода), що старий кінь (тобто, злодій) борозни не зіпсує, а навпаки, підкаже, як що і де краще вкрасти. Тепер Будя друкує свої старі опуси про бомжів, лише підставляючи нові імені, розїжджає на машині по області, не буває на роботі (кіло-метр пише вдома від руки, бо компа боїться) і отримує непогані гонорари. Але нехай він пам’ятає, що молоді журналісти, які вчилися, на щастя, не в нього, вже розпочали журналістське розслідування на тему: "А чи буде відповідати Будя за крадіжку?" Так що, Георгійовичу, тримайся, сильно не запивай - здоров’я дорожче:) А може б, ти краще повернувся до лоха Куровського і далі був йому придворним літописцем, чи то живописцем, чи п’ятим колесом до воза...
Эзоп
=Але нехай він пам’ятає, що молоді журналісти, які вчилися, на щастя, не в нього, вже розпочали журналістське розслідування на тему: "А чи буде відповідати Будя за крадіжку?=
  "Молодые журналисты", которые ни у кого не учились - категория известная. Молодые шакалы, которых некий старый бугай натравливает на сапонов и будлянских. Чем это закончится для молодого "журналиста"? Тем, чем и всегда. Папик похлопает ласково по попке, и не более того. Какая же это мерзость - "молодые журналисты"! Вместо того, чтобы делать газету, эта дурноватая категория населения Украины обслуживает интересы папиков. А газеты становятся всё хуже и хуже...

Эзоп | 2008-11-14 20:38

молодий журналістБоже мій, що за підписанти І "орденоносний" Микола Будлянський, який два роки тому обікрав первинну журналістську організацію "Деснянки" на кілька десятків тисяч гривень, закрив рахунок і сховався! Правда, тоді злий Івашко вигнав його разом із подружкою-бухгалтеркою з роботи... Однак місяць тому Милова вирішила (зі згоди Івашка - як химерно тасується колода), що старий кінь (тобто, злодій) борозни не зіпсує, а навпаки, підкаже, як що і де краще вкрасти. Тепер Будя друкує свої старі опуси про бомжів, лише підставляючи нові імені, розїжджає на машині по області, не буває на роботі (кіло-метр пише вдома від руки, бо компа боїться) і отримує непогані гонорари. Але нехай він пам’ятає, що молоді журналісти, які вчилися, на щастя, не в нього, вже розпочали журналістське розслідування на тему: "А чи буде відповідати Будя за крадіжку?" Так що, Георгійовичу, тримайся, сильно не запивай - здоров’я дорожче:) А може б, ти краще повернувся до лоха Куровського і далі був йому придворним літописцем, чи то живописцем, чи п’ятим колесом до воза...
Молодой журналист! А из скольких редакций вас выгнали? У меня и пальцев-то столько нет и на руках, и на ногах, чтобы сосчитать. Вас зеленый Крокодил вместо жабы задавил. А возвращение Будлянского в родную Деснянку - вам как гром среди ясного неба. А нам читателям - в радость! Ведь он действительно журналист с большой буквы. Учитесь писать как Будлянский пишет, а не сдирать с Интернета "нісенітниці".
Кстати, молодой журналист! Ты,насколько известно, уже не можешь лошить лоха Куровского, он тебя наверное уже раскусил!
А пятое колесо у воза уже есть - это ты в редакции!

Антонио | 2008-11-14 20:23

туктукдержите падаю. аленка-прадавец у них там типа каректар по украинскай мове:))) ха-ха на пару с какимто шизанутым забулдыгой. хатя если редактаром инженер так все же может быть:) люди читайте хоть инагда брехнянску правду бывает интересна...
Тук-туку! Ты вообще-то когда-нибудь отдыхаешь, стукачок? Наверное, ночами плохо спишь, потому и стучишь. А откуда ты продавца типа каректара Аленку знаешь? Девченка симпатичная, небось. Хотел бы познакомиться с ней. Телефончик ее не дашь?

Кропива | 2008-11-14 19:30

6такие как некий будлянский поимели от красной коммунистической деснянки все что можно - квартиры, звания, медали, стаж, пенсии, а теперь продают ее за ломанный грош провинциальным бандитским подружкам. Где дедушка сталин?
наверное, переворачивается в могиле?
Сначала ты был 13, а стал 6 - шестерка. Низко и быстро рейтинг теряешь!!!
Кстати, откуда ты знаешь, что он в могиле переворачивается, что проверял?

bird_fly | 2008-11-14 17:20

Может, достаточно друг дружку грязью поливать? Интересно, почему это КэГэБэшника Заворотнего топчут? чем КэГэБэшник Лысенко лучше?

Александр | 2008-11-14 13:18

bird_fly
Сергій"... на "Деснянской правде онлайн"
А в планах "Деснянської правди" часом нема оплати реклами газети, і зокрема цього "онлайну"? Чи тільки листи та статті щодня слати на пошту? А то час обіду, хочеться поїсти.
Кто хочет стать администратором dponline? и платить за него вместо меня? и полностью поддерживать, и выслушивать недовольных пользователей? покажите мне второго такого дурака! я его делаю только потому, что хочу хоть что-то вложить в издание от себя, развить хоть на милиграмм, и некогда перелопачивать вашу грызню - мне надо работать. и плохая ли, хорошая - но это моя работа. Хотелось бы, чтобы все так думали, старались делать качественный продукт, который нужен читателям, а не тратить драгоценное рабочее время на перемывание костей и выстраивание иерархических лесенок.

Сергій | 2008-11-14 12:01

bird_fly
"... на "Деснянской правде онлайн"
А в планах "Деснянської правди" часом нема оплати реклами газети, і зокрема цього "онлайну"? Чи тільки листи та статті щодня слати на пошту? А то час обіду, хочеться поїсти.

bird_fly | 2008-11-14 11:56

Вниманию оживленной публики - статья одного из сотрудников на "Деснянской правде онлайн" - www.dponline.cn.ua. Кому интересно - почитайте. Хочется сказать: "ребята, давайте жить дружно". Кстати, там и форум открылся - можете помарать еще и там страницы.

SeGrey | 2008-11-14 10:53

Все, межа рацонального і конструктивного коментування перейдена - зараз це лише бажання попорсатися у чужій брудній білизні!!!. Інакше кажучи - це серіал на сторінках високого валу. Для останніх це добре. І вони молодці, що змогли підібрати таку "животрепещащую" тему, яка більшості коментаторів дуже важлива.
Але наголошую на тому, що для більшості ця тема абсолютно далека. І наступне - якщо дійсно бажаєте допомогти ДП, то пишіть у облраду, адмістрацію у РВК "Деснянська правда" і пропонуйте як "порятувати" газету. Адже ви бажаєте ВРЯТУВАТИ газету, чи не так???

Влад | 2008-11-14 10:11

Обговорення теми "Деснянки" говорить про одне , що господарі газети ( облрада,БЮТ, Івашко?) припустилися стратегічної помилки - загальногромадську газету вони спробували зробити своєю.

bird_fly | 2008-11-14 09:59

Вообще, не могу не заметить, что пока в верхах идут боевые действия, так называемые "неименитые" и "нетитулованные" сидят и выпускают вашу любимую (или нелюбимую?) газету. Потому, что у "орлов" не спрашивают, почему задержали сдачу, почему на почту не успели отпечатать, почему еще много чего не сделали. Горшки не боги лепят, однако. Иногда обидно становится.

bird_fly | 2008-11-14 09:55

туктукдержите падаю. аленка-прадавец у них там типа каректар по украинскай мове:))) ха-ха на пару с какимто шизанутым забулдыгой. хатя если редактаром инженер так все же может быть:) люди читайте хоть инагда брехнянску правду бывает интересна...
держите падаю пишется с разделительным знаком препинания, а хатя - через "о".

Хомо сапиенс | 2008-11-14 09:36

Какая хорошая возможность анонимно поглумиться!

читач | 2008-11-14 09:33

6
Nataliya
"як до неба рачки" - це звичайно творчий ракурс.
До Подерев'янського їм, схоже, ще далі ;))).

Nataliya | 2008-11-14 09:26

6
Та вам до Будлянського в творчому плані як до неба рачки!

Олег | 2008-11-13 22:56

Игорь Заворотный
У-у-у, да у Вас, батенька, все перепуталось в голове! Как это Вы редактором то? Справляетесь хоть? К тому же Вас трудно понять. Вы возмущены вообще чем? Что нельзя написать комментарий с матом? С антиконституционным призывом? Чего изволит товарищ из КГБ? Или наоборот - возмущены тем, что пропускаются комментарии без матов и непристойностей? Или цензуру надо применять к тем, кто о вас не так пишет? Естественно, кроме вас самих :). Или возмущены сразу всем? Или сожалеете, что форум - не отхожее место, где поток непозволительного не контролируется? Так а какое отношение тогда имеет демократия к отхожему месту?
Вопросов много. Однако же каждое следующее ваше телодвижение только усугубляет комизм ситуации, в которой вы оказались исключительно по доброй воле.
Мой Вам совет: тщательнее покопайтесь в своем прошлом и в системе, для которой Вы так старались.

Игорь Заворотный | 2008-11-13 22:40

Уважаемая редакция "Высокого Вала", я принимаю Ваш упрек относительно привильности написания мною названия Вашего издания. И одновременно хотел бы попросить Вас о двух вещах. Первое, объясните читателям, что приставка к заглавию в моей статье "Версія КДБ" - это Ваше изобретение, а не мое. Второе, я хотел бы встретиться с редактором "Высокого Вала" в любое удобное для Вас время. И еще. Честно говоря, я даже не думал, что упоминание о нескольких годах моей службы в особом отделе в качестве шифровальщика могут так повлиять на психически нормальных людей. Что же касается обвинения меня в ненормальности, это вероятно право каждого, кто считает себя эталоном нормальности. Моя семья сочцвствие "женщины" принимает. И последнее. Я всегда подписываюсь своим полным именем. А также умею признавать ошибки. Но я никого на страницах Вашего, уважаемая редакция, издания не оскорблял. Отметьме это пожалуйста для себя. Мои телефоны и адрес у Вас есть.

туктук | 2008-11-13 21:52

держите падаю. аленка-прадавец у них там типа каректар по украинскай мове:))) ха-ха на пару с какимто шизанутым забулдыгой. хатя если редактаром инженер так все же может быть:) люди читайте хоть инагда брехнянску правду бывает интересна...

молодий журналіс | 2008-11-13 21:30

Не можу намилуватися підписантами: і Сапон тут, і також заслужений. Але не орденоносний. Шкода... Це ж той, хто все життя сидів у кабінеті та переписував краєзнавчі книжки і довідники - по-сучасному кажучи, крав чужу інтелектуальну власність... Сумно, що він і зараз те саме робить. А старші люди кажуть, що він був одного часу навіть непоганим поетом... Був, але не відбувся. Що зробиш: постгеноцидна нація продукує занадто багато рабів...

6 | 2008-11-13 21:20

такие как некий будлянский поимели от красной коммунистической деснянки все что можно - квартиры, звания, медали, стаж, пенсии, а теперь продают ее за ломанный грош провинциальным бандитским подружкам. Где дедушка сталин?
наверное, переворачивается в могиле?

женщина | 2008-11-13 21:07

Люди добрые, прошу не трогать этого Заворотного - он же больной! Разве не видно... Сочувствую его близким и знакомым. И Мыловой тоже. Иметь такого защитника - не большая радость. При таких друзьях и врагов не надо.

Oper | 2008-11-13 21:03

Игорь Заворотный
До речі, підказка вам і пані Міловій: власна назва "Високий Вал" пишеться з великих літер обидва слова.
Це я вам, як редакторам кажу :)

Oper | 2008-11-13 21:00

Игорь Заворотный
Да вы видать такой беззащитный, что бросаетесь обгадить "в столичных изданиях" людей только за то что имеют свою позицию, отличную от начальственной. Кто вас там в Прилуках трогал, что вы сюда с войной пришли?

молодий журналіст | 2008-11-13 20:58

Боже мій, що за підписанти І "орденоносний" Микола Будлянський, який два роки тому обікрав первинну журналістську організацію "Деснянки" на кілька десятків тисяч гривень, закрив рахунок і сховався! Правда, тоді злий Івашко вигнав його разом із подружкою-бухгалтеркою з роботи... Однак місяць тому Милова вирішила (зі згоди Івашка - як химерно тасується колода), що старий кінь (тобто, злодій) борозни не зіпсує, а навпаки, підкаже, як що і де краще вкрасти. Тепер Будя друкує свої старі опуси про бомжів, лише підставляючи нові імені, розїжджає на машині по області, не буває на роботі (кіло-метр пише вдома від руки, бо компа боїться) і отримує непогані гонорари. Але нехай він пам’ятає, що молоді журналісти, які вчилися, на щастя, не в нього, вже розпочали журналістське розслідування на тему: "А чи буде відповідати Будя за крадіжку?" Так що, Георгійовичу, тримайся, сильно не запивай - здоров’я дорожче:) А може б, ти краще повернувся до лоха Куровського і далі був йому придворним літописцем, чи то живописцем, чи п’ятим колесом до воза...

созерцатель | 2008-11-13 20:55

похоже, все здороао увлеклись НЕработой - выяснением кто есть кто, кто когда-то..., кто где-то... ой-ой-ой. не список гостей на фуршет составляете: тот нравится, тот не очень - пришли на работу, так не мешайте коллективу (их большинство - уважайте), надоело работать, так на отдых. или не найдете актуальнее тем для своего пера? поисписались?

Игорь Заворотный | 2008-11-13 20:47

Глубокоуважаемая и вероятно безгрешная редакция "Высокого вала", моих двоих взрослых детей (18 и 24 года), воспитанных в Туркменистане, очень поразили эпитеты, адресованные мне во вчерашнем форуме, которые Вы пропускали "после проверки", что я решил предложить Вам устроить и другим участникам боевых действий подобное распятие. Например, погибшим. Они еще более беззащитные нежели я. С родителями некоторых из них я поддерживаю отношения. И для тех несчастных я являюсь не просто напоминанием о их сыне... Давайте организуем травлю и этих людей. Чем я лучше других?. Может тем, что выжил в пекле и вопреки настоятельным просьбам друзей из Ашхабада я все таки вернулся на свою Родину из благополучного на то время Туркменистана?

Игорь Заворотный | 2008-11-13 20:18

От имени своих товарищей-однополчан живых и погибших в нечеловеческой бойне, организованной марксистско-ленинским режимом в Афганистане, я желаю добра и счастья всем тем, кто вчера меня называл "катом" и прочими оскорбительными словами. Дай Вам, Боже, воевать только с беззащитными участниками боевых действий и не видеть того, что видели мы в свои 18-19 лет в Афганистане. Да и после того. Будьте счастливы, оскорбляйте и дальше ветеранов всех воен. Вам это вместе с редакцией "Высокого вала" зачтется где-то.

Игорь Заворотный | 2008-11-13 19:58

Заворотный Игорь сказал открыто (как и подобает "афганцу" и единственному воевавшему редактору, отмеченному в 2003 году на III областном фестивале журналистов в номинации "За мужество и патриотизм" ) свою позицию не только в отношении Миловой, но и относительно"шанованности" "Деснянки"в прежние годы, подконтрольности ее "компетентным" органам и многое другое. И за псевдонимы не прятался. Мало того, обратился за поддержкой во вчерашнем форуме к живым и погибшим в Афгане своим однополчанам. Но форум свернулся. Ну что ж, развернем его на столичном уровне на следующей недели. И еще - Заворотный никого персонально не оскорблял в своей статье, хотя и владеет информацией о так называемых "рятівниках" Деснянки". В ближайшее время она будет обнародована в столичных изданиях. Раз черниговских "рятівників" так легко может вывести из себя один беззащитный "афганец", значит грош им цена.

Той самий | 2008-11-13 18:02

НСЖУМелашенко Б. В., заступник головного редактора з питань загальної та регіональної політики.
Це не звільнений у 2007 році по статті КзОП голова Корюківської РДА, походить з Ніжина і дуже бальшой товариш О.О. О., а не БЮТ ?
Ну очень творча людина...
Мелашенко Б.В - той самий колишній голова Корюківської РДА, який намагався свого часу засудити місцеву газету "Маяк". Тоді він так мужньо бився з журналістами. А тепер, бач, сам "мужній журналіст". Чого тільки не буває у світі!

Олег | 2008-11-13 17:30

  Все не так просто !
 Одну з незалежних газет області " ДОБРОДІЇ" хочуть прибрати до рук
" ЯКІ НІКОЛИ НЕ КРАЛИ " . А трудовий колектив , непишушча братія -
 боїться звільнення . ЗА всім цим стоїть ООО - Обушний , це він поставив спочатку редактора , а потім невдаху Мелашенка Бориса -
заступником редактора. Це Мелашенко Борис довїв Корюківський район до ручки , за що і був вигнаний по статті , це він вже подібні дії затівав з районкою "Маяк " , це він судився з редактором і районною радою і програв суди , це той що три слова не може сказати без бумажки
виступаючи публічно , а тепер поставлений щоб тянути бюджетні гроші-
" ЗАСТУПНИКОМ РЕДАКТОРА ". А щодо дій БЮТ, то невідомо хто чим дише . Обушний захопив Сіверщину " як оглядач " , Мелашенко Борис,
друг Обушного , заступник по партії НСНУ , Деснянку .
  Я підтримую чесних людей , а проходимців геть від газети , вони прийшли за баблом , все мало , ніяк не нажеруться !!!
 

НСЖУ | 2008-11-13 14:52

Мелашенко Б. В., заступник головного редактора з питань загальної та регіональної політики.
Це не звільнений у 2007 році по статті КзОП голова Корюківської РДА, походить з Ніжина і дуже бальшой товариш О.О. О., а не БЮТ ?
Ну очень творча людина...

Где деньги, Билли? | 2008-11-13 14:52

А чого ж пані Мілова не відповіла на інформацію про 400 тисяч гривень збитків за рік? Це мабуть несуттєва дрібничка?
закрити

Додати коментар:

SVOBODA.FM - LIVE!
Listen on Online Radio Box! SVOBODA.FM

Архів прямих трансляцій на YouTube: YouTube.com/holovatenko

SVOBODA.FM на Apple Podcasts

Реклама на сайті SVOBODA.FM

SVOBODA.FM - LIVE!
Фотоновини

  Вина із кульбабок не буде!

SVOBODA.FM

RedTram
Загрузка...
Північний вектор